top of page

พันธกิจของเรา

จงอดทนต่อความทุกข์ยาก จงทำหน้าที่ของผู้ประกาศข่าวประเสริฐ และจงทำพันธกิจของท่านให้ครบบริบูรณ์

2 ทิโมธี 4:5

งานรับใช้พระเจ้า

ข้าพเจ้าไม่ได้ถือว่าชีวิตของข้าพเจ้าเป็นสิ่งมีค่าสำหรับตัวเอง ขอแต่เพียงให้ข้าพเจ้าได้ทำหน้าที่ของข้าพเจ้า

และทำพันธกิจที่ได้รับจากพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าให้สำเร็จ

คือการเป็นพยานถึงข่าวประเสริฐที่สำแดงพระคุณพระเจ้า

 

กิจการ 20:24

50 ปี คริสตจักรแบ็บติสต์นนทบุรี

เดินทางมาถึง 50 ปีสำหรับคริสตจักรแบ็บติสต์นนทบุรี จากสถานประกาศสู่คริสตจักรที่สง่างาม

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฉลอง

ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561

bottom of page