top of page

ศูนย์ภาษาอังกฤษ

ถ้าเป็นการปรนนิบัติก็จงปรนนิบัติ ถ้าเป็นผู้สั่งสอนก็จงสั่งสอน

โรม 12:7

ศูนย์ภาษาอังกฤษ NBSC

Nonthaburi Baptist Student Center : NBSC

ศูนย์ภาษาอังกฤษที่เปิดสอนภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานสำหรับเด็กเล็กในช่วงวัยประถมศึกษา

เปิดสอน

วันอาทิตย์ เวลา 10:00-11:45 น.

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

ค่าเรียน/เอกสารการเรียน จำนวน 300 บาท/คอร์ส

เริ่มคอร์สแรก 29 ก.ค. - 30 ก.ย. 2018

ฟรีอาหารกลางวัน

ติดต่อสำนักงานคริสตจักร 086-337-9068


bottom of page