top of page

ศ. 06 เม.ย.

|

คริสตจักรแบ็บติสต์นนทบุรี

เทศกาลอีสเตอร์

Easter Day เป็นการระลึกถึงเช้าวันอาทิตย์ที่พระเยซูคริสต์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย ภายหลังจากที่พระองค์ทรงถูกบรรจุไว้ในอุโมงค์เป็นเวลา 3 วัน

Registration is Closed
See other events
เทศกาลอีสเตอร์
เทศกาลอีสเตอร์

เวลาและสถานที่

06 เม.ย. 2561 19:00

คริสตจักรแบ็บติสต์นนทบุรี, Talat Kwan, Mueang Nonthaburi District, Nonthaburi 11000, Thailand

เกี่ยวกับอีเวนท์

เทศกาลอีสเตอร์ เป็นการระลึกถึงเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสต์ ภายหลังจากที่พระองค์ทรงถูกบรรจุไว้ในอุโมงค์เป็นเวลา 3 วัน

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page