top of page

เจ้าสาวของพระคริสต์

เมื่อศึกษาพระวจนะของพระเจ้าจะพบว่า พระธรรมปฐมกาลเป็นหนังสือแห่งความ "หมดหวัง"แต่พระธรรมวิวรณ์ เป็นหนังสือ "ความหวัง" และกล่าวถึงความสันติสุขที่แท้จริง ที่มนุษย์เราจะได้รับทั้งปัจจุบันและอนาคต

"ความสุข​มี​แก่​ผู้​ที่​อ่าน​และ​แก่​บรรดา​ผู้​ที่​ฟัง​คำ​เผย​พระวจนะ แล้ว​ประพฤติ​ตาม​สิ่ง​ต่างๆ ที่​เขียน​ไว้​ใน​นั้น

เพราะว่า​เวลา​นั้น​ใกล้ ​เข้า​มา​แล้ว" (วิวรณ์ 1:3)

ในวิวรณ์บทที่ 19 เป็นนิมิตที่ยอห์นได้รับจากพระเยซูคริสต์ ขณะถูกเนรเทศไปยังเกาะปัทมอส เป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้า เป็นเวลาที่พระองค์จะเสด็จมาในฐานะพระเมสสิยาห์ พระผู้ช่วยให้รอด กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่จะครอบครองโลกนี้และจักรวาล

พระคัมภีร์ตอนนี้ให้ชื่อว่า "เจ้าสาวของพระคริสต์" หรืองานสมรสศักดิ์สิทธิ์ของพระเมษโปดก!

"ขอ​ให้​เรา​ยินดี​และ​เปรมปรีดิ์ และ​ถวาย​พระเกียรติ​แด่​พระองค์ เพราะ​งาน​อภิเษก​สมรส​ของ​พระเมษโปดก​มา​ถึง​แล้ว และ​เจ้าสาว​ของ​พระองค์​ก็​เตรียมตัว​พร้อม​แล้ว" (วิวรณ์ 19:7)

1.งานสมรสศักดิ์สิทธิ์

1) งานใหญ่ที่น่าตื่นเต้น ไม่ว่าจะเป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาว ญาติพี่น้องและแขกเหรื่อจะมีความตื่นเต้นและยินดีอย่างยิ่ง จะมีพิธีการแบบดูแล้วศักดิ์สิทธิ์และน่าประทับใจ ผู้ประกอบพิธี เพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาว เสื้อผ้า สถานที่จัดงาน อาหาร เพลงและดนตรี บางงานจัดแบบอลังการ เพราะเป็นครั้งเดียวเท่านั้นในชีวิต

2) เพลงยกย่องสรรเสริญเจ้าบ่าว

"หลัง​จาก​นั้น​ข้าพเจ้า​ได้​ยิน​เสียง​เหมือนกับ​เสียง​ของ​มหาชน​ที่​ดัง​สนั่น​อยู่​ใน​สวรรค์ กล่าว​ว่า “ฮาเลลูยา ความรอด พระสิริ และ​ฤทธานุภาพ​เป็น​ของ​พระเจ้า​ของ​เรา คน​เหล่านั้น​ร้อง​อีก​เป็น​ครั้ง​ที่​สอง​ว่า “ฮาเลลูยา ควันไฟ​ของ​นคร​นั้น​พลุ่ง​ขึ้น​ตลอดไป​เป็น​นิตย์ ” (วิวรณ์ 19:1, 3)

3) สถานที่จัดงานฉลอง ปกติคริสเตียนมักจะจัดงานแต่งงานที่ในโบสถ์ ที่บ้าน สโมสรและโรงแรม วว. 21:1- 27 งานสมรสของพระเมษโปดกมีพระเยซูคริสต์เป็นเจ้าบ่าวและคริสเตียนเป็นเจ้าสาว เป็นสถานที่ไม่เคยมีใครจัดงานมาก่อน นั่นคือกรุงเยรูซาเล็มใหม่(นครบริสุทธิ์แห่งพระเจ้า) มีความกว้างและยาว 2.4 พันกิโลเมตร "ข้าพเจ้า​ได้​เห็น​นคร​บริสุทธิ์ คือ​นคร​เยรูซาเล็ม​ใหม่​ลอย​ลง​มา​จาก​สวรรค์​และ​จาก​พระเจ้า นคร​นี้​เตรียม​พร้อม​เหมือน​อย่าง​เจ้าสาว​ที่​แต่งตัว​ไว้​สำหรับ​สามี" (วิวรณ์ 21:2) ในงานนี้เต็มไปด้วยพระสิริของพระเจ้า มีเพชรนิลจินดาอันล้ำค่านานาชนิด และมีความสว่างไสวอยู่ตลอดเวลาโดยไม่ต้องอาศัยดวงอาทิตย์และไฟฟ้า เพราะพระองค์ทรงเป็นความสว่าง (ยน.8:12) มีแม่น้ำแห่งชีวิตไหลผ่านกลางนครนั้น (วว.22:1) มีคณะนักร้องพิเศษคือ "ฝูงชนมากหลาผู้ปกครองยี่สิบสี่คนและผู้รับใช้ของพระเจ้าทั้งน้อยและใหญ่ (วว.19:1,4,5) เพลงที่ร้องชื่อ "ฮาเลลูยา" สรรเสริญพระเจ้า

4) สถานที่ฮันนี่มูน

คู่สมรสบางคู่ไปดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์ที่โรงแรมชายทะเล ยุโรป (สวิสเซอร์แลนด์) บางคนไปทะเลเมดิเตอร์เรเนียน แต่สำหรับพระเยซูคริสต์กับเจ้านั้น คือ "เมืองบรมสุขเกษม" (ยน. 14:1-7)

2. ชีวิตของเจ้าสาว

วว. 19:7-9 "ขอ​ให้​เรา​ยินดี​และ​เปรมปรีดิ์ และ​ถวาย​พระเกียรติ​แด่​พระองค์ เพราะ​งาน​อภิเษก​สมรส​ของ​พระเมษโปดก​มา​ถึง​แล้ว และ​เจ้าสาว​ของ​พระองค์​ก็​เตรียมตัว​พร้อม​แล้ว และ​โปรด​ให้​เจ้าสาว​สวมใส่ ผ้าป่าน​เนื้อ​ละเอียด มันระยับ​และ​สะอาด เพราะว่า​ผ้าป่าน​เนื้อละเอียด​นั้น​คือ​การ​ประพฤติ​อัน​ชอบธรรม​ของ​ธรรมิกชน” และ​ทูตสวรรค์​องค์​นั้น​บอก​ข้าพเจ้า​ว่า“จง​เขียน​ลง​ไป​ว่าความ​สุข​มี​แก่​คน​ทั้ง​หลาย​ที่​ได้​รับเชิญ​มา​ใน​งาน​เลี้ยง​อภิเษก​สมรส​ของ​พระเมษโปดก และ​ท่าน​บอก​อีก​ว่า “ถ้อยคำ​เหล่า​นี้​เป็น​คำ​ที่​สัตย์จริงของ​พระเจ้า”

1) เจ้าสาวเตรียมตัวพร้อม

ทุกวันนี้เรามักจะได้ยินข่าวการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์อยู่บ่อยๆ พระเยซูทรงบอกถึงเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นก่อนที่พระองค์จะเสด็จมา (มธ. บทที่ 24) และพระองค์ทรงเตือนให้เราเตรียมพร้อมอยู่เสมอที่จะขึ้นไปกับพระองค์

2) รักษาชีวิตให้บริสุทธิ์

"เจ้าสาวสวมผ้าป่านสีขาวเนื้อละเอียด ใสบริสุทธิ์ คือความประพฤติอันชอบธรรม" ของเราคริสเตียน ถ้าคุณเป็นเจ้าสาว คิดว่าจะทำอย่างไรที่จะเจ้าบ่าวจะพึงพอใจและมีความสุขใจเจ้าบ่าวจะมีความรู้สึกอย่างไร ถ้าเจ้าสาวของเขาไม่น่าไว้วางใจ ทำในสิ่งที่ไม่เป็นสาระ เอาแต่ใจตนเองเป็นใหญ่ ฝักใฝ่ฝ่ายโลก ส่ำส่อน นอกใจ ไปควงหรือ "ปันใจให้ชายอื่น" (คุณอย่าคิดที่จะสวมเขาให้พระเยซูคริสต์) ด้วยการทำความผิดบาป ไปกราบไหว้รูปเคารพ กินเหล้า เล่นการพนัน

ข้อคิด : อะไรก็ตามที่คุณให้มันมีความสำคัญมากกว่าพระเจ้า นั่นคือรูปเคารพที่อยู่ในจิตใจของคุณ!

สรุป วว.19:1-10

- พระคัมภีร์ตอนนี้มีความสำคัญสำหรับคริสเตียนทุกคน

- งานมงคลสมรสของพระเมษโปดกใกล้เข้ามาทุกขณะแล้ว จะมีงานเลี้ยงฉลองอย่างยิ่งใหญ่ในสวรรค์ (ตย. เห็นจานบิน UFO บ่อยๆ)

- เจ้าสาวทั้งหลาย จงรักษาชีวิตของคริสเตียนให้บริสุทธิ์ผุดผ่องอยู่เสมอ

- พระเยซูตรัสถึงวาระแห่งความสุขในสวรรค์ว่า "เราอยู่ที่ไหน ท่านทั้งหลายจะอยู่ที่นั่นด้วย"

บทความหนุนใจล่าสุด
ค้นหาจาก Tag
ยังไม่มีแท็ก
FOLLOW US
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
bottom of page