พระพรแห่งความเป็นหนึ่งเดียวกัน


สดุดี 133:1-3

คำนำ

หลักคำสอนที่สำคัญอย่างหนึ่งของคริสเตียนคือ "ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน" (unity)

ภาษาฮีบรู yahadh = ความเป็นหนึ่งเดียว

ภาษากรีก henotes = เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ปฐก.13:6 บันทึกว่าอับราฮัมกับโลตอยู่ร่วมกัน แต่มาแตกคอเพราะทรัพย์สมบัติ

ผวฉ. 19:6 กล่าวถึงกับลูกเขยคู่หนึ่งเป็นหนึ่งเดียวกัน

สดด. 34:3 ดาวิดเชิญชวนคนยิวมานมัสการพระเจ้าอย่างเป็นใจเดียวกัน

อสย. 11:6-7 ภาพอาณาจักรของพระเจ้า สุนัขป่ากับลูกแกะ เสือดาวกับแพะ สิงโตกับลูกแกะ

นี่คือภาพคริสตจักรของพระเจ้าปัจจุบันและอนาคต!

ตัวอย่าง : ดินสอกับยางลบเป็นเพื่อนกัน!

1.พระพรแห่งความเป็นหนึ่งเดียว

ข้อพระคัมภีร์ 100 ข้อแรก ที่ผู้คนเซิร์สหามากที่สุดในอินเตอร์เนตถึง 125 ล้านครั้ง

อันดับแรกคือ ยน 3:16

อันดับที่ห้าคือ ปฐก 1:1

อันดับที่หกคือ สภษ 3:5-6

อับดับสิบคือ มธ 28:19-20

อับดับที่เก้าสิบเอ็ดคือ 1 ปต 2:20

อับดับที่หนึ่งร้อยคือ ยน 13:35

และพระคัมภีร์ตอนนี้(สดด 133:1-3) อยู่อันดับที่ 96

ตัวอย่าง : นิทานไทยเรื่องลูกไม่รักกัน พ่อเอากิ่งไผ่มาหัก!

สดด 133:1-3 เป็นบทประพันธ์ของกษัตริย์ดาวิด ในหัวข้อ "พระพรแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน" ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า unity คือความกลมกลืน ปรองดอง ลงรอย ผูกพัน สนิทสนม (ที่จริงชีวิตของดาวิดไม่ค่อยพบสิ่งนี้)

อฟ 4:1-5 เปาโลกล่าวถึงความเป็นเอกภาพของคริสเตียน มีคำว่า "หนึ่งเดียวกัน" ถึง ๗ ครั้งด้วยกัน คือกายเดียว วิญญาณเดียว ความหวังเดียว พระเจ้าเดียว ความเชื่อเดียว และบัพติสมาเดียว นี่คือความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอย่างแท้จริง

อฟ. 4:13 "จนกว่าเราจะบรรลุถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในความเชื่อ ความรัก และความเข้าใจถึงพระองค์ กระทั่งเติบโตเป็นผู้ใหญ่จนเต็มขนาดถึงความไพบูลย์ของพระคริสต์"

ข้อคิด : เรามักรักคนไกล และชังคนใกล้ เพลง "รักกันอยู่ขอบฟ้าเขาเขียว..."

คนไทยบอกว่า "รวมกันเราอยู่ แยกกันเราตาย" บางคนว่า "รวมกันเราตายหมู่ แยกกันอยู่เราตายเดี่ยว" บางคนก็ว่า "...ถ้ารวมกันแล้วไม่ได้ทำอะไร ไปตายเสียดีกว่าอยู่"

ตัวอย่าง : ปลานิลกับปลาคราฟกลายเป็นปลาทับทิม / สับปะรดนางแลผสมกับภูเก็ต กลายเป็นสับปะรด "ภูแล" รสชาติกรอบหอมหวาน

2. พี่น้องอยู่ด้วยกัน

1)สิ่งที่ดีและน่าชื่นใจ

สดด 133:1 "ดูเถิด เป็นการดีและน่าชื่นใจมากสักเท่าใด ที่พี่น้องอาศัยอยู่ด้วยกัน เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน"

เบื้องหลังของพระคัมภีร์ตอนนี้คือ เป็นช่วงเวลาแห่งเทศกาลเฉลิมฉลอง คนอิสราเอลทั้ง 12 เผ่าได้มารวมตัวกันที่พระวิหารของพระเจ้าในกรงเยรูซาเล็ม พวกเขาร่วมใจกันร้องเพลง "แห่ขึ้น" (degrees)I จากลานพระวิหารขึ้นไป เป็นภาพที่น่าชื่นชมยินดีแสดงถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในพระคัมภีร์เราพบว่า บางทีพี่น้องก็รักกันยาก เช่น กรณีของคาอินกับอาแบล ยาโคบกับเอซาว พวกพี่ชายกับโยเซฟ คริสเตียนกับพี่น้องผู้เชื่อในโบสถ์ พระเยซูตรัสว่า "ถ้าเจ้าทั้งหลายรักซึ่งกันและกัน คนทั้งปวงก็จะรู้ว่าเจ้าทั้งหลายเป็นสาวกของเรา" (ยน 13:35) ข้อคิด ทางการเมืองหรือสังคม(คริสตจักร) คุณจะอยู่ได้ต้องเลือก 4 ทางคือ แทงกั๊ก-นกสองหัว, เลือกข้าง - ดูว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะ, หนีห่าง - ออกไปให้พ้นวงจร, วางเฉย - ไม่ต้องทำอะไร ปล่อยมันไป

ตัวอย่าง : พ่อใจดีกับบุตรน้อย พี่ชายน้อยใจที่พ่อรักน้องมากกว่า!

2)คนของพระเจ้า

"พี่น้อง" คำนี้มีความหมายประการแรกคือพี่น้องท้องเดียวกัน(ร่วมสายเลือด) ประการที่สองหมายถึงพี่น้องผู้เชื่อในพระเยซู(คือคริสเตียนทุกคน) ส่วนในภาษาเดิมคือ "คนของพระเจ้า" (God's people) ตั้งแต่อาจารย์ มิชชันนารี ศิษยาภิบาล ผู้นำระดับต่างๆและสมาชิกชายหญิงและเด็กๆทุกคน

แม้ว่าเราจะแตกต่างกัน แต่เราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในพระคริสต์ [ขอให้เรายกมือขึ้นมาดู 5 นิ้ว] ลูกร้อยพ่อพันแม่มาอยู่ด้วยกัน

ตัวอย่าง : นายพรานเจ็ดคนเจอพายุฝนและฟ้าผ่า

2 พี่น้องอยู่ด้วยกัน

สดด 133:1 "พี่น้องที่อาศัยอยู่ด้วยกัน มีีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน"

พระคัมภีร์ข้อนี้บ่งบอกถึงพระกายของพระคริสต์ ความเป็นเอกภาพ สามัคคีกลมเกลียว สามารถเป็นหนึ่งเดียวกันได้ในท่ามกลาง "ความแตกต่าง" ทางด้านเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ฐานะ การศึกษา และเบื้องหลังชีวิต

1 คร. 12:12 กายเดียวกันแต่หลายอวัยวะ

ตัวอย่าง : ภรรยาตอกตะปูแขวนรูปข้างฝาบ้าน ตะปูพลาดโดนหัวแม่มือ!!

ยน 17:20-23 พระเยซูทรงห่วงใยสาวกของพระองค์ และอธิษฐานพวกเขา "ให้พวกเขาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เหมือนที่พระองค์ทรงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระบิดา"

กจ.4:32 คริสตจักรสมัยแรกเจริญเติบโตและก้าวหน้า เพราะเป็นหนึ่งเดียวกัน แบ่งปันสิ่งของแก่กันและกัน

ข้อคิด : สิ่งที่ทำลายความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันคือ "ผลประโยชน์" มีคนบอกว่า ถ้าอยากเห็นสุนัขสองตัวเป็นเพื่อนกัน และกลายเป็นศัตรูกัน โยนกระดูกให้มันชิ้นหนึ่ง มันจะกัดกันทันที!

รม.12:16 เปาโลบอกแก่คริสเตียนโรมันว่า "จงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน"

ฟป.1:27 เปาโลรู้สึกรู้สึกดีใจจริงๆที่เห็นผู้เชื่อชาวฟีลิปปีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ฝรั่งเขาใช้คำ United we stand. Divided we fall.

ตัวอย่าง : ห่านป่ามินเนโซต้่า ภาพของคริสเตียนในคริสตจักรปัจจุบัน

3. ภาพพจน์ของความเป็นหนึ่งเดียวกัน

1)น้ำมันบริสุทธิ์

"เหมือนน้ำมันประเสริฐอยู่บนศีรษะ ไหลลงมาบนหนวดเครา บนหนวดเคราของอาโรน ไหลลงมาบนคอเสื้อของท่าน"(ข้อ2)

ผู้เขียนได้ยกตัวอย่างจากมหาปุโรหิต ผู้รับใช้พลาพลาและพระวิหารของพระเจ้า ที่ได้รับการเจิมตั้งไว้ โดยการชโลมน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์ลงบนหัว ที่คอเสื้อจะมีคำจารึกชนชาติอิสราเอลทั้ง 12 เผ่า

น้ำมันเล็งถึง

(1) ความบริสุทธิ์ โดยเริ่มต้นที่ผู้นำก่อน พระเจ้าตรัสว่า "พวกท่านจงเป็นคนบริสุทธิ์ เพราะเราบริสุทธิ์ (2) กลิ่นหอม แสดงถึงความมีชื่อเสียงดี "เพราะว่าเราเป็นกลิ่นหอมที่พระคริสต์ถวายแด่พระเจ้า" (2 คร 3:15) ทุกคนสามารถสัมผัสกับชีวิตของเราได้ (3) พระวิญญาณบริสุทธิ์ (4) ความชื่นชมยินดี

2)น้ำค้างจากเทือกเขา

"เหมือนน้ำค้างค้างภูเขาเฮอร์โมน ที่ตกลงมายังเทือกเขาศิโยน" (ข้อ3)

เฮอร์โมนเป็นภูเขาที่สูงที่สุด หนาวเย็นและมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดทั้งปี เมื่อละลายก็จะไหลลงมาเป็นธารน้ำ ไปถึงที่ไหนก็จะเกิดความชุ่มชื้นและพืชพันธ์ุธัญญาหารเกิดผลอุดมสมบูรณ์

บทเรียน คริสเตียนเป็นผู้ที่มีความสุขที่สุด มีความชื่นชมยินดีและยิ้มแย้มแจ่มใส ดังที่พระเยซูตรัสว่า "เรามอบสันติสุขให้แก่ท่าน" (ยน14:27) บางคนหน้าเหมือนปลาทูแม่กลอง "หน้างอ คอหัก" ศบ. ต้องคอยเอาน้ำพรมหน้า!

ตัวอย่าง : เห็นหิมะครั้งแรกในชีวิตที่ซีดาร์เบรค คาลิฟอร์เนีย

3)รับพระพร

"เพราะพระเจ้าทรงบังคับบัญชาพระพรที่นั่น คือชีวิตจำเริญเป็นนิตย์" (ข้อ3)

นี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงประสงค์ให้แก่คริสเตียนทุกคน "พรนานาประการในสวรรค์สถาน" (อฟ1:3)

เมื่อเราเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์เรารับพระพร, เมื่อเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน, เมื่อมาร่วมนมัสการ, เมื่ออ่านพระคัมภีร์, อธิษฐาน, รับใช้, และเมื่อถวายทรัพย์เรารับพระพรเป็นนิตย์จากพระเจ้า!

สรุป

- พระพรแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวเกิดขึ้นที่นี่

- คนของพระเจ้าอยู่ร่วมกันอยู่ที่นี่

- รับการเจิมด้วยน้ำมันบริสุทธิ์ มีชื่อเสียงดีและประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์

- ค่ายสู่ความไพบูลย์ในพระคริสต์ เน้นความเป็นหนึ่งเดียวของสยามพระพร.

- ตัวอย่าง : ตีนกับตา

ตีนกับตาอยู่กันมาแสนผาสุก

จะนั่งลุกยืนเดินเพลินนักหนา

มาวันหนึ่งตีนทะลึ่งเอ่ยปรัชญา

ว่าตีนนี้มีคุณต่อตาเสียจริงจริง

ตีนพาตาไปในที่ต่างต่าง

ตาจึงได้ชมพลางและสรรพสิ่ง

เพราะฉะนั้นดวงตาจงประวิง

ว่าตีนนี้เป็นสิ่งควรบูชา

ตาได้ฟังตีนคุยโม้ก็หมั่นไส้

จึงร้องบอกออกไปด้วยโทสา

ว่าตีนไปไหนไหนได้ก็เพราะตา

ดูมรรคาเศษแก้วหนามไม่ตำตีน

เพราะฉะนั้นตาจึงสำคัญกว่า

ขอตีนอย่าได้มาคิดดูหมิ่น

สรุปแล้วตามีค่ามากกว่าตีน

ทั่วธานินทร์ตีนไปได้ก็เพราะตา

ตีนได้ฟังก็คลั่งแค้นแสนจะโกรธ

ก็พิโรธกระโดดไปใกล้หน้าผา

เพราะอวดดีิอวดเบ่งเก่งกว่าตา

ดวงชีวาจะดับไปไม่รู้เลย

ตาเห็นตีนทำเก่งเร่งกระโดด

ก็พิโรธแกล้งระงับหลับตาเฉย

ตีนพาตาถลาล้มทั้งก้มเงย

ตกผาเลยตายห่าทั้งตาตีน!

บทความหนุนใจล่าสุด