ศ. 30 มี.ค. | คริสตจักรแบ็บติสต์นนทบุรี

วันศุกร์ประเสริฐ

Good Friday เป็นการระลึกถึงการตรึงพระเยซูคริสต์บนไม้กางเขนและการสิ้นพระชนม์ของพระองค์
Registration is Closed
วันศุกร์ประเสริฐ

เวลาและสถานที่

30 มี.ค. 2561 19:00
คริสตจักรแบ็บติสต์นนทบุรี, Talat Kwan, Mueang Nonthaburi District, Nonthaburi 11000, Thailand

เกี่ยวกับ

วันที่พระเยซูคริสต์สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน เพื่อระลึกถึงการตรึงพระเยซูคริสต์บนไม้กางเขนและการสิ้นพระชนม์ของพระองค์

แบ่งปันกิจกรรมวันนี้